ایران خواستار تحقیق درباره استفاده رژیم صهیونیستی از سلاح‌های شیمیایی شد


تهران- ایرنا- معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در نشست سالانه دولت‌های عضو کنوانسیون سلاح های شیمیایی خواستار بررسی و تحقیقات سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و نهادهای بین المللی در رابطه با استفاده احتمالی سلاح‌های شیمیایی به ویژه عامل اعصاب توسط رژیم صهیونیستی در غزه شد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85304963/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی