ایران در تولید رادیوداروها جزو بهترین‌ها و پیشروها است


تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: دنیا در حوزه رادیوداروها در حال انجام تحقیقات سطح بالایی است و خوشبختانه ما یکی از بهترین‌ها و پیشرو در این عرصه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080553/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی