ایران در حیاط خلوت آمریکا به دنبال چیست؟ 


تهران-ایرنا- روابط راهبردی با هر سرزمینی که بتواند منافع جمهوری اسلامی را تأمین کرده و توسعه دهد، اولویت نخست دولت سیزدهم در سیاست خارجی است و سفر وزیر امورخارجه به آمریکای لاتین هم در راستای اجرای این استراتژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های چشمگیر اقتصادی و سیاسی در جنوب قاره آمریکاست. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85019708/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی