ایران دیدار مکرون با یکی از چهره‌های معاند ضد ایرانی و همراهان وی را محکوم کرد

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود: بدین سبب این دیدار نقض فاحش مسئولیت‌های بین المللی فرانسه در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی است و به منزله ترویج این پدیده‌های شوم است.

کنعانی تاکید کرد: اینگونه اقدامات ضد ایرانی بدون شک در حافظه مردم بزرگ ایران که شناخت خوبی از رویکردهای گزینشی و ضد حقوق بشری برخی رهبران اروپایی دارند، حک خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940247/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جای شگفتی است که رئیس جمهور یک کشور مدعی آزادی با تنزل دادن سطح خود، با فرد منفور و بازیچه‌ای دیدار می‌کند که طی ماه‌های اخیر تلاش کرده به وضوح به نفرت پراکنی و اقدامات خشونت بار و تروریستی در جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دامن بزند.

کنعانی همچنین اظهارات نقل شده از مکرون مبنی بر حمایت او از به اصطلاح انقلابی که این افراد سردمدار آن هستند را مایه تأسف و شرم آور خواند و شدیدا به این اظهارات اعتراض کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی