ایران دیدار مکرون با یکی از چهره‌های معاند ضد ایرانی و همراهان وی را محکوم کرد

کنعانی همچنین اظهارات نقل شده از مکرون مبنی بر حمایت او از به اصطلاح انقلابی که این افراد سردمدار آن هستند را مایه تأسف و شرم آور خواند و شدیدا به این اظهارات اعتراض کرد.

کنعانی تاکید کرد: اینگونه اقدامات ضد ایرانی بدون شک در حافظه مردم بزرگ ایران که شناخت خوبی از رویکردهای گزینشی و ضد حقوق بشری برخی رهبران اروپایی دارند، حک خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940247/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی افزود: بدین سبب این دیدار نقض فاحش مسئولیت‌های بین المللی فرانسه در مبارزه با تروریسم و خشونت طلبی است و به منزله ترویج این پدیده‌های شوم است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، سخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جای شگفتی است که رئیس جمهور یک کشور مدعی آزادی با تنزل دادن سطح خود، با فرد منفور و بازیچه‌ای دیدار می‌کند که طی ماه‌های اخیر تلاش کرده به وضوح به نفرت پراکنی و اقدامات خشونت بار و تروریستی در جمهوری اسلامی ایران و نیز علیه اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دامن بزند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی