ایران سفیر جدید به سوئد اعزام نمی‌کند


تهران- ایرنا- یک منبع آگاه از عدم اعزام سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران به سوئد در پی اهانت به قرآن کریم در این کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157044/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی