ایران ظرفیت بالای تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی  و کالا را دارد


تهران-ایرنا-سفیر ایران درگرجستان گفت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرارگرفتن در مسیر کریدورهای جنوب- شمال و شرق به غرب، ظرفیت بالای تنوع بخشی به مسیرهای انتقال انرژی  و کالا را دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959674/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی