ایران عاملان جنایت حمله شیمیایی را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند


تهران- ایرنا- معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، گفت: ایران به عنوان بزرگترین قربانی استفاده سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ معاصر، عاملان و حامیان این جنایت را نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند


منبع: https://www.irna.ir/news/84956107/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی