ایران مهمترین دموکراسی غرب‌آسیا/عضویت در شانگهای و بریکس شکستی بزرگ برای آمریکا و اروپاست


تهران – ایرنا – رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز مهم‌ترین دموکراسی غرب آسیا است، افزود: عضویت ایران در شانگهای، بریکس و حتی روابط ما با کشورهای منطقه و کشورهای مختلف شکست بزرگی برای آمریکا و اروپا است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218540/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی