ایران می‌تواند محور تعادل آسیا، آفریقا و اروپا باشد


تهران- ایرنا- سفیر پیشین ایران در الجزایر و تونس، آفریقا را سرزمین فرصت‌های طلایی توصیف کرد و گفت: ایران به لحاظ ژئوپولیتیک در شرایطی قرار دارد که می‌تواند محور تعادل و توسعه همکاری‌های سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165346/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی