ایران میزبان کنفرانس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان ملل میزبان کنفرانس بین‌المللی مقابله با طوفان‌های گرد و غبار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105731/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی