ایران – نیکاراگوئه در مسیر تعمیق شراکت راهبردی


تهران- ایرنا- سرنوشت ایران و نیکاراگوئه از چهار دهه پیش به هم گره خورد؛ برهه‌ای که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی، اورتگا نیز به عنوان یکی از اعضای جنبش ساندینیستا، دولت طرفدار آمریکا را ساقط کرد؛ روابطی که از آن زمان به دلیل درد مشترک تحریم شکل گرفت و اینک با تردد دیپلماتیک رو به تعمیق است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140547/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%A6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی