ایران همواره در کنار سوریه است/ احیای روابط تهران – ریاض معادلات منطقه را تغییر می دهد


دمشق – ایرنا – رئیس جمهور ایران تأکید کرد: ایران همواره در کنار ملت و دولت سوریه بوده و از این پس نیز کنار آنها می ماند و از محور مقاومت حمایت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102975/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی