ایران هیچ گونه همکاری به کمیته سیاسی حقوق بشر نخواهد داشت


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد قطعنامه حقوق بشری علیه ایران گفت: بیانیه وزارت خارجه منتشر شد و ایران هیچ گونه همکاری با این کمیته سیاسی نخواهد داشت و جمهوری اسلامی داوطلبانه به مسئولیت خود عمل می‌کند و چنین اقداماتی کمکی به حقوق بشر نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955465/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی