ایران و عربستان می‌توانند در تنظیم مبادلات نفتی همکاری کنند


تهران- ایرنا- کارشناس ارشد مسائل سیاست خارجی گفت: ایران و عربستان با توجه به جایگاه مهمی که در اوپک دارند می‌توانند در تنظیم قیمت نفت، خرید و فروش و مبادلات نفتی همکاری‌های خوبی به‌خصوص در کنار روسیه به عنوان اوپک پلاس داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055381/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی