ایران و پاکستان بر افزایش تعاملات دفاعی و امنیتی دو کشور تاکید کردند


تهران- ایرنا- فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در راستای افزایش تعاملات دوجانبه و توسعه همکاری‌های نظامی، آموزشی، دفاعی و امنیتی رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171328/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی