ایران پاسخ تحریم و دخالت‌های اروپا را متقابلاً می‌دهد/آمریکا مبادله زندانیان را به احیای برجام منوط کرده است
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه اروپا را به پرهیز از رفتارهای مداخله گرایانه دعوت می‌کنیم، اظهار داشت: ایران در صورت ادامه رفتارهای مداخله گرایانه اروپا واکنش متقابل و متناسب نشان خواهد داد، این موضوع در مورد تمام کشورهای اروپایی صدق می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914253/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی