ایران چند شخص و نهاد کانادایی را تحریم کرد

اشخاص حقیقی:

در بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آمده است: کلیه دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را جهت اجرای تحریم ها شامل ممنوعیت صدور روادید، عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام مالی و بانکی و نیز توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران معمول خواهند داشت. بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84931234/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشخاص حقوقی:

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وفق مصوبات مراجع ذیربط و در چارچوب قواعد مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه، به عنوان عمل متقابل، اشخاص و نهاد کانادایی زیر را به دلیل حمایت از تروریسم و گروهک تروریستی منافقین، تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت آنان در اعمال و تشدید تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران، تحت تحریم قرار می دهد.

۱) مارکو مندیسینو (Marco Mendicino): عضو پارلمان و وزیر امنیت عمومی کانادا

۲) آنیتا آناند (Anita Anand) وزیر دفاع ملی کانادا

۳) ریچارد واگنر (Richard Wagner) رئیس دیوان عالی کانادا

۴) واین آیر (Wayne Eyre) رئیس ستاد ارتش کانادا

۵) اریک کنی (Eric Kenny) فرمانده نیروی هوایی کانادا

۶) انگس تاپشی (Angus Topshee) فرمانده نیروی دریایی کانادا

۷) خانم برندا لاکی (Brenda Lucki) کمیسیونر (رئیس) پلیس سواره نظام کانادا

۸) دیوید براون(David Brown)؛ قاضی صادر کننده حکم توقیف اموال و دارایی جمهوری اسلامی ایران در کانادا

۱) نشنال پست؛ رسانه حامی تحریم ها و با رویکرد ایران ستیزی

جمهوری اسلامی ایران تاکید می نماید که تسهیل و حمایت از اقدامات تروریستی و گروهک تروریستی منافقین موجب نقض تعهدات بین المللی دولت کانادا در حوزه مبارزه با تروریسم و اعمال و اجرای اقدامات زورمدارانه یکجانبه (تحریم های ظالمانه) از سوی آن دولت نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و اصول مندرج در منشور ملل متحد و موجب مسئولیت بین المللی دولت کانادا می باشد.  

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی