ایروانی:جلسات پی‌درپی شورای امنیت درباره سوریه،شائبه سیاسی بودن را تقویت می‌کندسفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل با عنوان ” وضعیت در خاورمیانه با موضوع سلاحهای شیمیایی در سوریه” تاکید کرد: برگزاری نشست های مربوط به سلاحهای شیمیایی سوریه در شورای امنیت با فواصل کوتاه و بدون تحول در این پرونده ، شائبه سیاسی بودن و تکرار اتهامات علیه سوریه را تقویت می کند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: اقدام سوریه در ارائه گزارش ماهانه به مدیرکل سازمان منع سلاحهای شیمیایی در باره جزئیات مربوط به نابودسازی این سلاحها و تاسیسات تولید آن را شایسته تقدیر دانست.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران  قویا استفاده از سلاحهای شیمیایی توسط هرکس، هرکجا و تحت هر شرایطی را محکوم کرده و آن رانقض آشکار حقوق بین الملل قلمداد می کند. 

وی افزود: ما براین اعتقاد هستیم که هر تحقیقی در مورد استفاده از سلاحهای شیمیایی باید بیطرفانه، حرفه ای، معتبر و هدفمند بوده و بطور کامل منطبق با تاکیدات و رویه های کنوانسوین منع سلاحهای شیمیایی باشد.

ایروانی با  تاکید بر اجرای کامل، موثر و بدون تبعیض کنوانسیون سلاحهای  شیمیایی افزود:  سیاسی کردن الزامات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی و بهره برداری از سازمان منع سلاحهای شیمیایی برای اهداف سیاسی اعتبار این سازمان و کنوانسیون را  در معرض خطر قرار می دهد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد، سوریه بطور داوطلبانه در سال ۲۰۱۳ به کنوانسیون سلاح های شیمیایی پیوسته و زرادخانه و تاسیسات مورد استفاده برای تولید این سلاحها را از بین برده است.
وی اظهار داشت: در این شرایط که ما گفتگو و رایزنی بین طرفها را تشویق می کنیم به جد معتقدیم همکاری بین جمهوری عربی سوریه و سازمان منع سلاحهای شیمیایی باید به رسمیت شناخته شود.

ایروانی اضافه کرد: با توجه به اینکه جمهوری عربی سوریه الزامات کنوانسیون سلاحهای شیمیایی را رعایت کرده و بطور سازنده با سازمان منع سلاحهای شیمیایی همکاری دارد، مدیریت این پرونده در یک فضای سیاسی وبا رویکرد استاندارد دوگانه تنها بحثها را از روی ماهیت فنی آن منحرف می کند درحالیکه ما معتقدیم این موضوعات باید در مسیر فنی و در سازمان منع سلاحهای شیمیایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84935725/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%BE%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی