ایروانی: آمریکا در نشست غیررسمی ضدایرانی به کارزار فریب متوسل شده است 

ایروانی افزود: درحقیقت تاریخ خود گواه روشنی است که ثابت می کند آمریکا هرگز نگران حقوق بشر در ایران و جاهای دیگر نبوده است.موضوع جلسه امروز بطور روشن دخالت در امور داخلی یک دولت حاکم است و نقض آشکار منشور ملل متحد و حقوق بین الملل از زمانیکه نظم حقوقی بین المللی پایه گذاری شد، محسوب می شود.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: نیروی انتظامی ایران، قابلیت مدیریت هرگونه اشوب و حفظ آرامش در کشور را دارد . در عین حال حفظ جان وکرامت انسانها، راهنمای تصمیمات ما است و بنابراین خویشتنداری صورت گرفته توسط نیروهای انتظامی نباید نشانه ای از ضعف آنها تلقی شود.

سفیر و نماینده دائم ایران درسازمان ملل اظهار داشت: ایران، سیاسی شدن حقوق بشر را رد کرده و دستکاری در سیستم سازمان ملل توسط دولتهای مشخصی را برای توسعه اهداف سیاسی کوتاه بینانه قابل قبول نمی داند و  این امر را رویه خطرناکی می داند که همواره در مورد آن هشدار داده است.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا بطور استاندارد از یک مفهوم با ارزش یعنی حقوق بشر سوءاستفاده کرده  و پلتفرم سازمان ملل ومنابع آن را برای  توسعه دستور کار سیاسی خود دستکاری می کند.

وی اضافه کرد: دولت ایران همواره حداکثر تلاش را برای رعایت حقوق بشر انجام داده و به تلاشهای خود برای اینکه مردم ایران شرایط زندگی بهتری را که شایسته آن هستند، داشته باشند، ادامه می دهد و در این راستا در جهت ترمیم قوانین و مقررات مورد نیاز اقدام می‌کند.

طنز حقوق بشری آمریکا و گسترده ترین صدمات ایرانیان از ناحیه تحریم های ظالمانه

همه ایرانیانی که نگران تمامیت ارضی ایران هستند، مخالف خشونت ، تخریب و بی ثباتی اند

به گزارش ایرنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز چهارشنبه به وقت محلی در نشستی خبری تاکید کرد: دولت ایران به دنبال راه حل برای مشکلات داخلی خود است وحق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز از سوی قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است.

ایروانی اظهار داشت: مسائل حقوق بشری خود را با کشورهایی که از ما عقب تر هستند، مقایسه نمی کنیم تا احساس رضایت داشته باشیم بلکه نگاه ما به اهداف والایی چون حاکمیت دین، اخلاق و عدالت بر جامعه است و مصمم هستیم در این مسیر حرکت خود را ادامه دهیم.

مسائل حقوق بشری خود را با کشورهایی که از ما عقبترند برای احساس رضایت مقایسه نمی کنیم

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین تاکید کرد: دولت  ایران در پی یافتن راه حل کاملی برای حل مشکلات  با استفاده از نخبگان، دانشگاهیان و قابلیت های و منابع علمی است و جامعه بین المللی باید به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور امور داخلی دولتها احترام بگذارد.

 


منبع: https://www.irna.ir/news/84931276/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: همه ایرانیان در داخل و خارج از ایران که نگران تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی هستند، مخالف خشونت، تخریب، آشفتگی و بی ثباتی هستند.

وی افزود: آمریکا ادعا می کند این نشست را با هدف  حمایت از حقوق بشر ایران برگزار می کند اما طنز کار آنجاست که  ایرانیان گسترده ترین صدمات از ناحیه تحریمهای ظالمانه آمریکا را طی دهها سال متحمل شده اند، آنهم در یک جنگ واقعی که ابزار جنگی آن غذا و دارو بوده است.

ایروانی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره متعهد به حقوق بشر بوده و این تعهد به افزایش وحمایت از حقوق بشر ادامه خواهد یافت. ما مصمم هستیم تا  تلاشها را برای تعقیب این اهداف خوب را ادامه بدهیم. 

قابل قبول نبودن دستکاری در سیستم سازمان ملل توسط دولتهایی مشخص 

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: حق آزادی بیان و تجمع مسالمت آمیز در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده و  بهره مندی از این حقوق توسط مردم ایران از سوی دولت مورد حمایت بوده است.

 

سفیرایران در سازمان ملل درباره نشست غیررسمی (آریا فرمولا) درباره حوادث ایران به سرکردگی واشنگتن تصریح کرد: آمریکا در برگزاری نشست غیر رسمی  ضد ایرانی به  کارزار عملیات روانی ، فریب  و نفاق آشکار متوسل شده است. 

 

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی