ایروانی: ایرانیان نقش غرب در کمک به صدام برای بکارگیری سلاح‌های شیمیایی را فراموش نمی‌کنند


نیویورک- ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: مردم ایران هرگز نقشی را که برخی کشورهای غربی در کمک به رژیم صدام در استفاده سیستماتیک از سلاح های شیمیایی علیه مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ایفا کردند، فراموش نمی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85105568/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی