ایروانی: ایران هرگز در هیچ حمله ای علیه نیروهای آمریکایی دست نداشته است


نیویورک – ایرنا- امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بار دیگر “اتهامات بی اساس” آمریکا را علیه تهران رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز در هیچ اقدام یا حمله ای علیه نیروهای نظامی آمریکا در سوریه یا نقاط دیگر دست نداشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306070/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی