ایروانی: حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های غیرنظامی سوریه جنایت جنگی است

ایروانی اضافه کرد: حملات جاری رژیم اسرائیل بویژه حمله  هدفمند و سیستماتیمک به زیر ساختهای غیر نظامی و حیاتی سوریه  و از جمله جدیدترین حمله به فرودگاه بین المللی حلب در تاریخ نهم شهریورماه جاری ، نقض آشکار حقوق بشر دوستانه بین المللی است و جنابت جنگی محسوب می شود.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تداوم تحریم‌های یکجانبه علیه مردم سوریه ، نتایج  مصیبت باری در همه ابعاد زندگی آنها  بر جای گذاشته است.

ایروانی توجه جامعه بین المللی را به شرایط وخیم انسانی سوریه جلب کرد و گفت: با توجه به این شرایط، اولویت دادن به کمک‌های انسانی ضروری است و شرایط سیاسی نباید مانعی برای رسیدن کمکهای انسانی به مردم نیازمند شود.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل همچنین سرقت منابع طبیعی مردم سوریه که برای کمک به اقتصاد این کشور اهمیت دارد، بویژه محصولات نفتی در مناطق تحت  اشغال نبروهای خارحی را محکوم و از مواضع سوریه در منطقه و بهبود روابط دوجانبه این کشور در منطقه حمایت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84888024/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA

وی همچنین به رفتار متناقض برخی کشورها اشاره کرد که از یکسو نسیت به  سخت بودن شرابط انسانی در سوریه ابراز نگرانی می کنند و از سوی دیگر از تحریمهای یکجانبه علیه مردم این کشور حمایت می کنند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل همچنین پایان اشغال و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه برای یافتن یک راه حل و پروسه سیاسی را ضروری خواند.

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: ما همواره موضع خود را مبنی براینکه موضوع سوریه  راه حل نظامی ندارد،  مورد تاکید قرار داده ایم . این بحران باید از طریق صلح آمیز  و براساس منشور ملل متحد، حقوق بین الملل و همچنین احترام به استقلال،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه حل و فصل شود.

 ایروانی از شورای امنیت سازمان ملل خواست رژیم صهیونیستی را به واسطه  این نقض حقوق انسانی و جنایاتی که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند، به پاسخگویی وادار کند.

سفیر و نماینده دائم حمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند سیاسی در سوریه تاکید کرد: ما از نشست آتی کمیته  قانون اساسی، در شرایطی  که دستور کار کمیته برای رسیدن به راه حل سیاسی حیاتی و ضروری است، حمایت می کنیم.

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در  سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره سوریه تاکید کرد، حضورغیر قانونی نیروهای خارجی در بخش‌هایی از سوریه، شرایط ایده آلی را برای فعالیتهای تروریستی فراهم آورده و این امر صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ما قویا تکرار حملات هوایی و نقض تمامیت ارضی و حاکمیت  سوریه توسط رژیم اسرائیل را محکوم می کنیم.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد حملات هوایی اخیر در شمال شرق سوریه توسط نیروهای غیر قانونی خارجی ، نمی تواند تحت ماده  ۵۱ منشور ملل متحد یا تفسیر دلخواه دفاع مشروع مورد ارزیابی قرار گیرد. این حملات نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی