ایروانی خواستار حمایت شورای امنیت از تعامل سازنده میان سوریه و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی شد

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران که روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع تحولات در خاورمیانه (بکار گیری سلاحهای شیمیائی در سوریه ) سخن می گفت، افزود جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی اصلی بیشترین استفاده سیستماتیک از سلاح‌های شیمیایی در تاریخ مدرن ، همواره با  قوی ترین واژه ها استفاده از سلاحهای شیمیائی را توسط هرکس، در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد: ما بر درخواست خود برای اجرای کامل، موثر و غیر تبعیض آمیز کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی تاکید می‌کنیم .

ایروانی تصریح کرد: در شرایطی که جمهوری عربی سوریه الزامات  کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی را رعایت کرده و به همکاری سازنده  با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی ادامه می دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه تنها بحث‌ها را از ماهیت  آن منحرف کرده و می تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سئوال ببرد و آن را تضعیف کند.

به گزارش ایرنا، ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد با اشاره به تلاش های  سوریه برای  اجرای تعهدات خود در کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، تاکید کرد مدیریت این پرونده با رویکرد سیاسی و استاندارد دوگانه، تنها بحث‌ها را از ماهیت فنی آن منحرف کرده و می‌تواند اعتبار و اقتدار شورای امنیت را زیر سئوال ببرد و آن را تضعیف کند.

سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرد نشست آتی وزیر امورخارجه سوریه و مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی به حل و فصل مسائل موحود بین دو طرف کمک کند. 

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: ما معتقدیم اکنون برای شورای امنیت یک فرصت مناسب در  جهت  بازگرداندن بحثها در این رابطه به  مسیر فنی در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی  ایجاد شده و این امر زمینه گفت‌وگوی سازنده میان سوریه و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای حل مسائل را فراهم می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84900409/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

ایروانی توجهات را به اهمیت بالای تلاش‌های جمهوری عربی سوریه در جهت اجرای تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی جلب و اضافه کرد: ما تداوم ارتباطات و تعامل بین سازمان منع سلاح‌های شیمیایی و جمهوری عربی سوریه را  تشویق می‌کنیم  و از دولت سوریه  برای ارائه یکصد وششمین گزارش ماهانه یه مدیرکل سازمان منع سلاح‌های شیمیایی تقدیر می‌کنیم. سوریه در این گزارش  جزئیات اقدامات خود در جهت حذف سلاح‌های شیمیایی و تاسیسات تولید آن را تشریح کرده است.

 ایروانی تصریح کرد: تنها راه تضمین اینکه سلاح‌های شیمیایی هرگز دوباره استفاده نشوند، این است که همه این سلاح‌ها در سطح جهانی حذف شود و تمام  اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل سلاح‌های کشتار جمعی اتخاذ شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل سلاحهای غیر انسانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و نباید تحمل شود.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: ما معتقدیم سیاسی کردن اجرای کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و استفاده از سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW)برای اهداف سیاسی، مشروعیت این کنوانسیون و این سازمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی