ایروانی: رویکرد شورای امنیت باعث تشویق رژیم صهیونیستی در موضوع فلسطین می‌شود

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک تاکید کرد، امروز مردم فلسطین نیازمند حمایت موثر و اقدام قاطع از سوی شورای امنیت این سازمان  برای توقف تجاوزگر و پایان اشغال  هستند و تنها اظهار همدردی با مردم فلسطین کفایت نمی کند.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: امروز مردم فلسطین نیازمند حمایت موثر و اقدام قاطع از سوی شورای امنیت این سازمان  برای توقف تجاوزگر و پایان اشغال  هستند و تنها اظهار همدردی با مردم فلسطین کفایت نمی کند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: نماینده این رژیم سرکش در این جلسه  فراتر رفته و آشکارا یک عضو سازمان ملل را به استفاده از زور تهدید می کند. ما خواستار این هستیم که شورای امنیت قویا این اظهارات بی پروایانه و جنگ طلبانه را که می تواند تهدیدی علیه صلح منطقه ای و بین المللی باشد، را محکوم کند.
 


منبع: https://www.irna.ir/news/84926921/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9

وی اضافه کرد: بواسطه سکوت شورای امنیت سازمان ملل، همه قطعنامه های این سازمان  از چندین دهه قبل فقط بر روی کاغذ مانده، در شرایطی که ما شاهد تداوم جنایات وحشیانه علیه فلسطینی ها از سوی این رژیم نفرت انگیز هستیم.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: ما معتقدیم درگیری در فلسطین قابل حل خواهد بود  اگر اشغال پایان پذیرد و حقوق غیر قابل انکار تعیین سرنوشت مردم فلسطین مورد حمایت قرار گیرد و در نتیجه حاکمیت فلسطینی ها در کل سرزمین فلسطین محقق شده و این حاکمیت بطور کامل مورد شناسائی قرار گیرد. 

وی افزود: برای ۷۴ سال این قبیل جنایات وحشیانه علیه مردم فلسطین بدون توقف انجام شده و اشغال پایان نیافته و در عین حال  رژیم اشغالگران و آپارتاید با هیچگونه مجازاتی روبرو نبوده است.

این دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل اضافه کرد: رژیم صهیونیستی، به واسطه حمایت مداوم و چک سفید امضا از جانب یک عضو دائم شورای امنیت  سازمان ملل ، به جامعه بین المللی پاسخگو نیست.

ایروانی سپس گفت: آیا قطعنامه سازمان ملل به ویژه آنهائی که خواستار پایان اشغال ،توسعه شهرکسازی و یا محاصره غزه هستند اجرا شده اند.

ایروانی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی  بصورت گستاخانه همه قطعنامه های سازمان  ملل متحد از جمله قطعنامه های شورای امنیت را نادیده گرفته و نقض کرده است.

وی  اضافه کرد: تا زمانی که عدم اقدام شورای امنیت یک گزینه باشد. موضع کنونی شورا  تنها باعث تشویق و تشجیع رژیم صهیونیستی شده و موجبات  ماندگاری اشغال و جنایتها علیه مردم مورد سرکوب  فلسطین فراهم می شود.

وی افزود، رژیم صهیونیستی همچنان بر رویه های آپارتایدی خود شامل  توسعه طلبی ، سرکوبگری ،نقض سیستماتیک حقوق بشر فلسطینی ها از طریق کشتار  مردم بیگناه از جمله زنان و کودکان  و دزدیدن و تخریب  اموال مردم فلسطین و اخراج اجباری  از خانه هایشان تاکید دارد.

دیپلمات ارشد ایران در سازمان ملل تصریح کرد: نمایندگان رژیم صهیونیستی تلاش کرده اند تا با سوء استفاده  از فضای کنونی  شورای امنیت و با طرح موضوعات ساختگی ، دروغ و طرح ادعاهای مداوم، ایران را متهم به  اقدامات دشمنانه و فعالیتهای مخربی کنند که از کارویژه های  رژیم صهیونیستی  بر علیه کشورهای منطقه و فراتر از آن بوده است. 

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران  حمایت از حقوق مشروع فلسطین برای مقابله با سرکوب و تهاجم این رژیم آپارتایدی (صهیونیستی) را وظیفه خود  می داند و آن را  در خط حق تعیین سرنوشت دانسته و تاکید می کند این امر جزو سیاستهای اصولی ایران  تا زمانی که اشغال پایان یابد، خواهد بود.

سفیر و نماینده دائم کشورمان که در جلسه شورای امنیت سازمان ملل در خصوص شرایط در خاورمیانه با تمرکز بر موضوع فلسطین سخن می گفت، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران  حمایت از حقوق مشروع فلسطین برای مقابله با سرکوب و تهاجم این رژیم آپارتایدی (صهیونیستی) را وظیفه خود  می داند و آن را  در جهت حق تعیین سرنوشت دانسته و تاکید می کند این امر جزو سیاستهای اصولی ایران  تا زمانی که اشغال پایان یابد،خواهد بود.

وی اضافه کرد: ایران همه این ادعاها را رد می کند .همچنین برای همه روشن است که این قبیل اتهامات بی پایه با هدف انحراف توجهات از دستور کار جلسه صورت می گیرد  که بر روی جنایات رژیم اپارتایدی علیه مردم فلسطین و نقض سیستماتیک حقوق بشر و قانون انسان دوستانه بین المللی در سرزمینهای اشغال شده فلسطین متمرکز  است.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اضافه کرد، شرایط در سرزمینهای اشغالی فلسطین بدتر شده و گزارش سازمان ملل نشان می دهد که سال ۲۰۲۲ مرگبارترین سال برای مردم فلسطین از سال ۲۰۰۶ بوده است. 

سفیر و نماینده دائم ایران خاطر نشان کرد: امروز غزه به بزرگترین زندان در جهان تبدیل شده است و صدای مردم سرکوب شده غزه دیگر در نمی آید و بسیاری از مردم از جمله زنان و کودکان با محرومیت شدید و نقض حقوق اساسی مواجه هستند.این امر جنایت علیه انسانیت ،نقض همه قوانین و هنجارهای بین المللی و تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی