ایستاده در گرمای تموز


تهران- ایرنا- جشن پیروزی شهر بوکمال در سال 96 در حالی گرفته شده بود که درخت مقاومت در حال ثمره دادن بود. درختی که نهال آن در سال‌ها قبل و در جنگ 33 روزه اسرائیل علیه لبنان پایه ریزی شد. جایی که قاسم سلیمانی، با طراحی و راهبرد خود، مانع شسکت حزب الله شد. این مستند، راوی نقش حاج قاسم در نبرد تموز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987138/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی