بادامچیان: روحانی فاتحه اصلاح‌طلبان اعتدالی را خواند


تهران- ایرنا- دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: از من پرسیدند که حسن روحانی خدمت کرده است؟ گفتم بله. گفتند چه خدمتی؟ گفتم فاتحه اصلاح‌طلبان اعتدالی را خواند! خود این یک خدمت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229872/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی