بازارهای آفریقا دارای اقتصادی رقابتی است/نیازمند حمایت بیشتر دولت هستیم


کیپ‌تاون- ایرنا- رایزن سابق جمهوری اسلامی ایران در آفریقای جنوبی با تاکید بر اینکه بازارهای قاره آفریقا دارای اقتصادی بسیار رقابتی است و ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه مبادلات تجاری دارد، گفت: حضور در این بازار نیازمند حمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126380/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی