بازتاب اقتدار پهپادی ایران در رسانه‌های عربی و صهیونیستی


تهران- ایرنا- رونمایی جمهوری اسلامی ایران از پهپاد «مهاجر۱۰» و الحاق موشک‌های «خرمشهر» و «حاج قاسم» نیروهای هوافضای سپاه بازتاب گسترده‌ای در رسانه های عربی داشته طوری که علاوه بر رسانه‌های کشورهای عربی، بخش عربی رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز این اتفاق را تهدیدی برای این رژیم جعلی ارزیابی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207123/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی