بازتاب دیدار روسای جمهور ایران و چین در آمریکا


نیویورک – ایرنا- سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران به پکن و دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در رسانه های آمریکایی بازتاب داشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030733/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی