بازتاب رونمایی از موشک "خیبر" ایران در آمریکا؛ فضاسازی علیه برنامه دفاعی بازدارندگی ایران


نیویورک- ایرنا- رونمایی از موشک خرمشهر ۴ با نام “خیبر” به مناسبت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر، هراس و عصبانیت ایالات متحده آمریکا و نیز بازتاب هایی را در این کشور به همراه داشت و واشنگتن همچون همیشه به فضاسازی علیه برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122343/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی