بازتاب موفقیت سامانه‌های دفاع موشکی ایران در رسانه آمریکایی


نیویورک – ایرنا- رسانه آمریکایی “فوربس” با اشاره به موفقیت سامانه‌های دفاع موشکی ایران از جمله «باور-۳۷۳»  نوشت که ایران در رزمایش جدید خود انواع سامانه‌های موشکی را با موفقیت آزمایش کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987304/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی