بازتاب یک سفر


تهران- ایرنا- از قبل سفر رئیس جمهور به چین تا آغاز این سفر، رسانه‌های مختلف جهان به این اتفاق پرداختند. تشکیل بلوک جدیدی از قدرت، فصل جدیدی از همگرایی و روابط میان دو کشور، به چالش کشیدن اقدامات ایالات متحده و منافع متقابل اقتصادی از جمله نکات مطرح شده در رسانه‌های مختلف بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030439/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی