بازجذب ۲۶ هزار دانش آموز به نظام آموزشی در دوران پساکرونا


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور در جلسه ایجاد عدالت آموزشی و بررسی وضعیت بازماندگان از تحصیل، کم توجهی به آموزش و پرورش را کم توجهی و ضربه به آینده کشور دانست و تصریح کرد: اجرای عملیاتی و زمانبندی شده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گامی مهم و اساسی در کاهش و یا به صفر رساندن نرخ بازماندگان از تحصیل و دانش آموزان در حال ترک تحصیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169079/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%DB%B2%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی