بازجویی یک‌سطری حاج‌آقا روح‌الله


تهران- ایرنا- نمایندگان ساواک و لشکر یک گارد، خود را به پادگان بی سیم رساندند تا سوالاتی از زندانی بکنند، «لیکن مشارالیه از دادن جواب خودداری فرمودن.» این دومین باری بود که «زندانی» بازجویان را دست خالی برمی گرداند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131011/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی