بازداشت ۶ ایرانی توسط گارد دریایی قطر


تهران- ایرنا- سفیر ایران در دوحه از بازداشت ۶ ایرانی توسط گارد ساحلی قطر خبر داد که به دلیل غواصی و تفریح به اشتباه وارد آب‌های این کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113137/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی