بازدید امیرعبداللهیان از سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه سفر خود به عربستان از سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202277/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی