بازدید رئیس جمهور از پتروشیمی مکران در جنوب سیستان و بلوچستان


چابهار- ایرنا- رئیس جمهور از عملیات ساخت پتروشیمی مکران در جنوب سیستان و بلوچستان به ظرفیت هشت و نیم میلیون تن بازدید کرد و از نزدیک روند پیشرفت این مجموعه را مورد بررسی قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85114364/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی