بازدید رئیس جمهور از پروژه «ایران ال‌ان‌جی» در پارس جنوبی


بوشهر – ایرنا- رئیس جمهور روز پنجشنبه در ادامه برنامه‌های اولین روز سفر به بوشهر از فرآیند تکمیل پروژه «ایران ال‌ان‌جی»، (مایع‌سازی گاز طبیعی ایران) بازدید کرد و با توضیحات مدیران این پروژه در جریان آخرین وضعیت احداث آن قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045508/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی