بازدید معاون پارلمانی رئیس جمهور از گلخانه‌های پاکدشت


پاکدشت- ایرنا- سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور روز جمعه از گلخانه‌های شهرستان پاکدشت به عنوان‌ مرکز گل و گیاه کشور بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076200/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D8%B4%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی