بازنمایی چهره فرهنگی و علمی ایران در کنگره دیپلماسی ملل


اصفهان – ایرنا – نخستین “کنگره بین‌المللی دیپلماسی ملل” روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر جاری با حضور سفیران و نماینده‌های دیپلماتیک شماری از کشورها در اصفهان برگزار شد و به گفته رییس شورای سیاستگذاری این کنگره، توانست بازنمایی مناسبی از چهره فرهنگی و علمی ایران داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166561/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی