بازگشت زودهنگام خبرنگاران رژیم صهیونیستی


تهران- ایرنا- در کنار همه حواشی جام جهانی 2022، برخورد با خبرنگاران رژیم صهیونیستی از طرف تماشاگران، اقدامی جالب توجه بود. اقدامی که باعث جلب توجه رسانه‌های مختلف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954948/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی