بازگشت علی اکبر رائفی پور به تهران


تهران- ایرنا- کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض از بازگشت علی اکبر رائفی پور به تهران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169051/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی