باز پس‌گیری زمین‌های واگذار شده بدون تولید در مازندران به کجا رسید؟


سای- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت که با تشکیل کارگروهی در شرکت شهرک‌های صنعتی استان ۶۵ هکتار از زمین واگذار شده بدون تولید در مازندران بازپس گیری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85212363/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی