باقری: احتمال دارد حامیان لیست علی مطهری بیشتر شوند


تهران- ایرنا-امضاکننده بیانیه ۱۱۰ فعال اصلاح‌طلب موسوم به «روزنه گشا» احتمال داد که فهرست صدای ملت به سرلیستی علی مطهری در ادامه مسیر بتواند حمایت احزاب بیشتری را به خود جلب کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85394518/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی