باقری: ایران و هلند عرصه‌های متنوعی از تعامل و همکاری پیش رو دارند


تهران – ایرنا – معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای هلندی خود گفت: ایران و هلند عرصه‌های متنوعی از تعامل و همکاری را پیش رو دارند و با وجود برخی اختلافات، گفت وگو و رایزنی را مسیر منطقی تامین منافع طرفین تلقی می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133784/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی