باقری: بازیابی هویت آسیایی، صلح و ثبات را برای منطقه و جهان به ارمغان می‌آورد


تهران- ایرنا- معاون وزارت خارجه گفت: تحولات اخیر در مناسبات میان کشورهای منطقه خلیج فارس نشان داد بازیابی هویت آسیایی، صلح و ثبات را برای منطقه و حتی جهانی به ارمغان خواهد آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077811/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی