باقری بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی با صربستان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در ادامه دیدار و گفت‌وگوهای خود با مقامات صربستان، با معاون وزیر دارایی این کشور دیدار کرد.  

گویکو استانیو کویچ معاون وزیر دارایی صربستان نیز در این دیدار با تاکید بر اراده سیاسی دولت صربستان برای همکاری‌های اقتصادی با ایران، حجم فعلی مبادلات تجاری میان دو کشور را ناکافی دانست و آمادگی طرف صرب را برای رایزنی با همتای ایرانی و ارائه ابتکارات برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور اعلام کرد.

در ادامه طرفین بر تشکیل کارگروه مشترک، به منظور بررسی راهکارهای لازم برای رفع موانع همکاری‌های اقتصادی، بویژه موانع تحریمی، تاکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84905894/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

حجم فعلی مبادلات تجاری ایران و صربستان ناکافی است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به تجربه مشترک دو کشور از تحریم‌های ظالمانه آمریکا، مشکلات بروکراتیک را یکی از موانع اصلی گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور دانست و بر ضرورت رفع این موانع تاکید کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی