باقری: منابع ارزی ایران در بانک‌های کره‌ای باید فورا آزاد شود

باقری همچنین در این توئیت تصریح کرده است: طرف کره‌ای اظهار داشت سئول با جدیت در پی راهی برای حل این مشکل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84820382/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه در توئیتی در صفحه شخصی خود نوشت در تماس تلفنی آقای چو هیوندونگ معاون اول وزیر خارجه کره تاکید نمودم دولت/مردم ایران از دولت جدید کره انتظار دارند فورا منابع ارزی ایران در بانک‌های کره‌ای آزاد گردد تا زمینه برای بهبود روابط دو کشور فراهم شود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی