بانوان ورزشکار کشورمان با کسب ۳۷ مدال باز هم خوش درخشیدند


تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: بانوان ورزشکار کشورمان در چند هفته گذشته با کسب ۳۷ مدال باز هم خوش درخشیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134930/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DB%B3%DB%B7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی