باهنر: موانع مشارکت مردم در انتخابات برطرف شود


تهران-ایرنا- دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر رفع موانع مشارکت پرشور مردم در انتخابات یازدهم اسفند، گفت: باید مطالبه مقام معظم رهبری درباره انتخابات از سوی نهادهای حکومتی، سیاسی و اجتماعی پاسخ لبیک بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172922/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی